Etiket: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ve Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ve Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE ÖDENECEK YILLIK VERGİ TUTARIAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Vergileme ölçü ve […]

Read More